Montáž PSN

Ponúkame Vám komplexné technológie zabezpečenia objektov alarmami, od ústrední, cez snímače pohybu, snímače tepla, snímače rozbitia skla, magnety na otvorenie dverí, panik tlačidlá, ďalšie zariadenia od Pyronixu(Anglicko), Electronics Line(Izrael), Siemens(Nemecko), DirCon(Maďarsko) či Identiset(USA) s možnosťou pripojenia na stredisko registrácie poplachov (SRP) – pult centrálnej ochrany (PCO).