Úvod

Vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy elektronických zabezpečovacích a poplachových systémov na ochranu majetku